Organisatie

CORRESPONDENTIEADRES:
Stichting Avondvierdaagse Haarlem en omstreken.
Postbus 263
2000 AG Haarlem.

UITSLUITEND VOOR HET VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN:

Voor Haarlem:      06-1055 8876 (Jeanette Graaman)
Voor Heemstede: 06-5351 4550 (John Renooij)
Voor Spaarndam: 06-1461 9039 (Marloes Wesseling)

HULPVOORZIENING:
E.H.B.O.-verzorging zal worden voorzien door de reddingsbrigades van Haarlem en Heemstede.

BELANGRIJK:
De organiserende stichting stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken, vermissing en/of beschadigingen van eigendommen enz. Men is verplicht de aanwijzingen van politie en andere autoriteiten op te volgen.

TOT SLOT:
Voor inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse verklaart elke deelnemer met alle door de organisatie gestelde voorschriften, zoals opgenomen in het informatieboekje, op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

In alle gevallen, waar hier niet in is voorzien, beslist de algemene leiding.