Organisatie

CORRESPONDENTIEADRES:
Stichting Avondvierdaagse Haarlem en omstreken.
Postbus 263
2000 AG Haarlem.

UITSLUITEND VOOR HET VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN:

Voor Haarlem:     (Jeanette Graaman)
Voor Heemstede: (John Renooij)
Voor Spaarndam: (Marloes Wesseling)

HULPVOORZIENING:
EHBO is aanwezig.

BELANGRIJK:
De organiserende stichting stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken, vermissing en/of beschadigingen van eigendommen enz. Men is verplicht de aanwijzingen van politie en andere autoriteiten op te volgen.

TOT SLOT:
Voor inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse verklaart elke deelnemer met alle door de organisatie gestelde voorschriften, zoals opgenomen in het informatieboekje, op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

In alle gevallen, waar hier niet in is voorzien, beslist de algemene leiding.