Informatie tijdens de avondvierdaagse

STARTBUREAUS:
*HAARLEM-NOORD:  PUK, Van der Aartweg 31 
*HAARLEM-WEST: Clubgebouw “Geel-Wit”, Van Oosten de Bruijnstraat
*HAARLEM-SCHALKWIJK: Speeltuin “De Eenhoorn”, Laan van Angers
*HEEMSTEDE:  Zwembad Groenendaal, Sportparklaan 16 
*SPAARNDAM: Sportpark Spaarndam, Ringweg

VERSNAPERINGEN :
In de startlokalen is tegen betaling koffie, thee en frisdrank te verkrijgen. Ook broodjes en snoep en eventueel ijs zijn hier verkrijgbaar. Kom gerust binnen en geniet van de aangeboden waren.

AFSTANDEN:
Men kan kiezen uit de volgende afstanden:
-5 km per avond, dus in totaal 20 km (vanaf 5 jaar);

-10 km per avond, dus in totaal 40 km (vanaf 8 jaar);
-15 km per avond, dus in totaal 60 km (vanaf 14 jaar).
Voor de laatste afstand kan men uitsluitend starten vanuit Clubgebouw “Geel-Wit”.
Voor kinderen die nog geen 8 jaar oud zijn, is deelname uitsluitend mogelijk onder begeleiding van een volwassene.

INSCHRIJFGELD:
Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving €5,00 per persoon.
De voorinschrijving sluit onherroepelijk op donderdag 8 juni a.s.
Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd, eenmaal betaald inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

Ook aan de start bestaat de gelegenheid tot inschrijving, het inschrijfgeld bedraagt dan echter €6,50 per persoon.
De na-inschrijving kan bij grote toeloop veel tijd kosten. Het is daarom ook in u eigen belang en ten gunste van een vlotte organisatie op de eerste avond, dat u gebruik maakt van de inschrijving tussen 29 mei en 8 juni op één van de inschrijfadressen.

Groepen/personen die liever niet contant willen betalen, kunnen contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@avondvierdaagse-haarlem.nl

DEELNAME:
Deelname staat open voor een ieder, zowel individueel als in groepsverband.

Voor inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse verklaart elke deelnemer met alle door de organisatie gestelde voorschriften, zoals opgenomen in het informatieboekje, op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

In alle gevallen, waar hier niet in is voorzien, beslist de algemene leiding.